Kurz angličtiny ve vinařství
Kurzy WSET v Brně
English for wine professionals
Jarní jazykové kurzy 2018

Soutěž o jazykový kurz

Pojďte s námi soutěžit na Facebooku o poukaz na jarní jazykový kurz!

Soutěž naleznete na našem Facebooku MKM.

 

Pravidla Facebookové soutěže o jeden poukaz na skupinový jazykový kurz ve frekvenci 1×90 min. týdně

 1. Soutěž organizuje společnost JUDr. Pavlína Megová, MKM Jazyková škola, Překladatelská agentura, Jaselská 200/17, 602 00 Brno, IČ: 633 82 229 (dále jen MKM Jazyková škola a Překladatelská agentura).
 2. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb společnosti MKM Jazyková škola, Překladatelská agentura.
 3. Soutěž trvá od 20. 2. 2018 19 do 26. 2. 2018 do 10.00 hod. Soutěží se o přenosnou poukázku na jeden skupinový jazykový kurz ve frekvenci 1×90 min týdně.
 4. Soutěžící zodpoví v komentáři pod příspěvkem soutěžní otázku.
 5. Výherce kurzu bude vylosován a zveřejněn dne 26. 2. 2018 v 17.00 hod na Facebookové stránce MKM Jazykové školy, Překladatelské agentury. Do slosování postoupí pouze správné odpovědi!
 6. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 7. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 8. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.
 9. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže společnosti MKM Jazyková škola, Překladatelská agentura souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu,v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
 10. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 11. Soutěž organizuje společnost MKM Jazyková škola, Překladatelská agentura z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com. Společnost Facebook je kompletně osvobozená od závazků každým účastníkem.

Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Facebook není žádným způsobem spojen s pořádáním a organizací soutěže a veškerá rizika nese organizátor.

 

 

 

 
MKM jazyková škola a překladatelská agentura

„Lektoři, kteří nás učí, jsou výbornými pedagogy, umí podat a vysvětlit učivo a mají také […]

více

Člen Asociace jazykových škol  MKM jazyková škola a překladatelská agentura  MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura