Podzimní jazykové kurzy 2018
Den otevřených dveří - 23.8.2018
Přihlaste se na pomaturitní studium
Kurz angličtiny ve vinařství
Kurzy WSET v Brně
English for wine professionals

Soutěž o 50% slevu na Denní pomaturitní studium

Chcete si zasoutěžit o 50% slevu na denní pomaturitní studium? Pokud ano, tak koukněte na náš Facebook a zodpovězte jednoduchou otázku!

Soutěž naleznete na Facebooku MKM.

 

 

Pravidla soutěže o 50% slevu na denní pomaturitní studium

 1. Soutěž organizuje společnost JUDr. Pavlína Megová, MKM Jazyková škola Překladatelská agentura, Jaselská 200/17, 602 00 Brno, IČ: 633 82 229 (dále jen MKM Jazyková škola a Překladatelská agentura).
 2. Účast v soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží či služeb společnosti MKM Jazyková škola Překladatelská agentura.
 3. Soutěž trvá od 7.8.2018 do 30 .8.2018, 23.00 hod. Soutěží se o 50% slevu na denní pomaturitní studium. Hodnota celkového školného je 21.999,- Kč. Výherce bude zveřejněn 31. 8. 2018 ve 12.00 hod na Facebookové stránce MKM Jazykové školy Překladatelské agentury.
 1. Soutěžící zodpoví v komentáři pod příspěvkem soutěžní otázku.
 2. Výhercem se stane osoba, která zodpoví správně otázku a jejíž komentář bude mít nejvíce lajků. V případě nerozhodnosti bude vítěze vybírat osazenstvo kanceláře MKM. Navíc všichni, kdo budou naši soutěž sdílet, obdrží dle výběru buď 7% slevu z celkového školného na denní pomaturitní studium, či přenosnou poukázku v hodnotě 200,- Kč na podzimní jazykové kurzy.
 3. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 4. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.
 5. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ní požadovat jiné plnění.
 6. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže společnosti MKM Jazyková škola, Překladatelská agentura souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu,v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.
 7. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.
 8. Soutěž organizuje společnost MKM Jazyková škola Překladatelská agentura z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com. Společnost Facebook je kompletně osvobozená od závazků každým účastníkem.

Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

Facebook není žádným způsobem spojen s pořádáním a organizací soutěže a veškerá rizika nese organizátor.

 

 

 

 
MKM jazyková škola a překladatelská agentura

„Skvělá lektorka – zábavná, schopná učit, nadšená (Vittoria Messina a Katka Fárková).“ Markéta Č./odpolední a […]

více

Člen Asociace jazykových škol  MKM jazyková škola a překladatelská agentura  MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura