MBA studium

Master of Business Administration (MBA) program je nabízen formou externího studia a je navržen tak, aby zprostředkoval problematiku obchodního prostředí s možností rozvíjet odborné znalosti a osobní dovednosti. Rozšířený MBA program spojuje teoretické a praktické znalosti, přičemž praktická část využívá ve velkém případové studie, opravdové projekty ve vazbě na podniky a pracoviště studentů což umožňuje studentům získávat zkušenosti z praxe.

Průběh a podmínky studia

Udělený titul: MBA (Master of Business Administration)

Vyučovací jazyk: Čeština

Místo výuky: Brno, Jakubská 1

Délka trvání studia: Délka studijního programu je 18. měsíců.

Začátek studia

Zahájení studia je možné kdykoliv v průběhu roku. Pro přijetí je nutné vyplnění přihlášky a doručení potřebných dokumentů.

Forma studia

Jednotlivé moduly probíhají formou prezenčních bloků, které se opakují několikrát za rok. Vysoká flexibilita našeho studijního programu umožní vytvořit si studijní plán přesně podle vlastních preferencí.

Moduly se soustřeďují na řešení případových studií a projektů z podnikatelského prostředí, prezentace a skupinovou práci. Důležitou součástí jsou diskuse s odborníky z praxe a výměna vzájemných pracovních zkušeností. Jednotlivé moduly jsou ukončeny zpracováním seminární práce. Po ohodnocení práce poskytne zkušený lektor potřebnou zpětnou vazbu. Studium je ukončeno napsáním diplomové práce podvedením našeho lektora.

Základní cíle programu

 • Umožnit pokročilé studium organizacím a jejich řídícím pracovníkům v měnícím se vnějším prostředí, v němž působí
 • Připravit jednotlivce pro rozvoj kariéry v oblasti obchodu a řízení a rozvíjet jejich schopnosti na profesionální úrovni a připravit je na výzkum nebo další studium v této oblasti
 • Rozvinout schopnost uplatnit znalosti týkající se obchodu a managementu při řešení složitých otázek, a to systematicky a tvořivě, s cílem zlepšit obchodní a manažerskou praxi
 • Podporovat celoživotní vzdělávání a osobnostní rozvoj tak, aby absolventi byli schopni pracovat samostatně a efektivně

Cena programu MBA 120.395,- Kč vč. DPH

Struktura programu

MBA DIPLOM (IPE PARIS)

Pět povinných předmětů

 • Finanční analýza
 • Management a vedení lidí
 • Operační management
 • Strategický management
 • Strategický management lidských zdrojů

Tři volitelné předměty

 • Key Account Management
 • Obchodní právo
 • Online marketing
 • Projektový management
 • Management ve zdravotnictví
 • Strategický marketing

Diplomový seminář

Diplomová práce

DVOJITÝ DIPLOM

Studenti také mohou získat MBA a MSc titul současně. K získání titulu MSc po ukončení studia MBA v jazykové škole MKM, je třeba absolvovat tři další moduly a napsat diplomovou práci.

Po absolvování těchto tří dalších modulů student získá titul MSc MBA.

 
MKM jazyková škola a překladatelská agentura

„Lektoři, kteří nás učí, jsou výbornými pedagogy, umí podat a vysvětlit učivo a mají také […]

více

Člen Asociace jazykových škol  MKM jazyková škola a překladatelská agentura  MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura