MSc studium

Master of Science (MSc) in Management program je nabízen formou externího studia. Program je navržen a strukturován tak, aby vybudoval hloubkové pochopení klíčových oblastí obchodu, přičemž je orientovaný na praxi v komplexním a náročném prostředí globálního trhu 21.století. Jeho cílem je poskytnout potřebné znalosti zaměřené na “problémy zítřka” manažerům a studentům, kteří plánují svou kariéru na různých manažerských funkcích.

Poznatky nabyté během magisterského programu spojují teoretické a praktické znalosti. Ve výuce je kladen důraz na konkrétní případové studie z reálného prostředí usnadňující manažerské rozhodování. Cílem programu je umožnit studentům aplikovat jejich znalosti získané během studia ve specifických podmínkách jednotlivých organizací.

Všeobecné cíle programu

 • Porozumět současným praktikám a problémům v managementu a aplikovat tyto vědomosti v praxi
 • Efektivně využívat schopnost analytického a kritického hodnocení
 • Vytvořit nástroje, pomocí kterých bude možné řešit problémy na všech úrovních managementu
 • Porozumět jednotlivým metodám výzkumu a dokázat zvolit nejvhodnější nástroje na řešení manažerských a operačních problémů
 • Zlepšit prezentační a komunikační dovednosti nezbytné pro výkon manažerských profesí

Cena programu MSc – 145.200,- Kč vč. DPH

Struktura programu

MSc DIPLOM (IPE PARIS)

Pět povinných předmětů

 • Finanční analýza
 • Management a vedení lidí
 • Operační management
 • Strategický management
 • Strategický management lidských zdrojů

Sedm volitelných předmětů

 • Key Account Management
 • Obchodní právo
 • Online marketing
 • Projektový management
 • Management ve zdravotnictví
 • Strategický marketing
 • Lobbying and Public Affairs Management

Diplomový seminář

Diplomová práce

 
MKM jazyková škola a překladatelská agentura

„S jazykovou školou MKM dlouhodobě spolupracujeme a doufáme ve spolupráci i do budoucna. Můžeme se na […]

více

Člen Asociace jazykových škol  MKM jazyková škola a překladatelská agentura  MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura