Francouzština Začátečníci 3

 Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Francouzština nejen pro samouky, lekce 11-15.
 • Co v kurzu proberete:

  – adresa
  – pohyblivé //e//
  – souhláska //r//
  – sloveso //répondre//
  – slovesa třetí třídy
  – rozkazovací způsob
  – stažený člen //du//, //des//
  – neurčitý podmět //on//
  – číslovky 11-20
  – shrnutí některých bodů mluvnice
  – podstatná jména, členy
  – přídavná jména (postavení)
  – slovesa
  – postavení příslovečného určení
  – pozvání
  – výslovnost koncovky //-bre//, //-ble//
  – výslovnost koncovkových souhlásek
  – délka nosových samohlásek
  – osobní zájmena nesamostatná (předmět přímý)
  – tvary a postavení
  – slovesa //vouloir// a //venir//
  – //si// po záporné otázce
  – pozdravy
  – povinné vázání
  – osobní zájmena nesamostatná (předmět nepřímý)
  – osobní zájmena v kladném rozkazovacím způsobu
  – blízká minulost
  – sloveso //pouvoir//
  – číslovky 21-100<br />
  – psaní dopisů
  – výslovnost mezinárodních slov
  – nedovolené vázání
  – vázání nosových samohlásek
  – zvratná slovesa
  – zájmenné příslovce //y//
  – sloveso //prendre//
  – zájmena vztažná

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.

 

 

 
MKM jazyková škola a překladatelská agentura

„Lektoři, kteří nás učí, jsou výbornými pedagogy, umí podat a vysvětlit učivo a mají také […]

více

Člen Asociace jazykových škol  MKM jazyková škola a překladatelská agentura  MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura