Němčina Začátečníci 1

 Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Menschen A1.1, lekce 1-12
 • Co se v kurzu probere:

   – pozdravy, představení sebe i ostatních, zemně, abeceda, časování sloves v jednotném čísle, otázky
  – informace o osobě, povolání, profily na internetu, vizitky, rodinný stav, číslovky 1-100, časování sloves v jednotném a množném  čísle, zápor s //nicht//,        slovotvorba
  – rodina, jazyky, otázky ano/ne (//ja, nein, doch//), přivlastňovací zájmena, slovesa s měnícími se samohláskami
  – nakupování, nábytek, číslovky 100 – 1 milion, přídavná jména, určitý člen, osobní zájmena
  – objekty, produkty, barvy, materiály, tvary, neurčitý člen, negativní členy
  – kancelář, technologie, telefonické hovory, email a SMS, počítače, množné a jednotné číslo, čtvrtý pád
  – volný čas, zdvořilosti, volnočasové aktivity, modalní sloveso //können//
  – volný čas, schůzky, SMS, chat, dny, všední dny, pozice slovesa ve větě, časové předložky
  – jídlo, pozvání domů, časování //mögen//, //“möchte“//, slovotvorba
  – cestování, dopravní prostředky, oznámení, oddělitelná slovesa
  – denní režim, posledně, každodenní činnosti, perfektum s //haben//, časové předložky
  – firma, rozhovory, roční období, měsíce, perfektum se //sein//, časové předložky

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.

 

 
MKM jazyková škola a překladatelská agentura

„Lektoři, kteří nás učí, jsou výbornými pedagogy, umí podat a vysvětlit učivo a mají také […]

více

Člen Asociace jazykových škol  MKM jazyková škola a překladatelská agentura  MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura