IT angličtina

Specializovaný kurz pro IT pracovníky zaměřený na rozvoj všech základních jazykových dovedností (gramatika, konverzace – zaměřená na formální, kultivovaný a profesionální výstup, schopnost vyjadřovat se v psaném projevu). Účastníci se naučí terminologii konkrétních IT odvětví a získají informace k osvojení IT praxe v anglicky mluvícím prostředí.
Výuka je zaměřena především na praktické poznatky z oblasti IT, které jsou nutné v každodenní praxi.

Obsah kurzu:

• Software – operační systémy a často používané programy jako např. Microsoft Office
• Hardware – stavba PC
• Programování – nejčastěji používaná slovní zásoba
• Multimédia
• Sítě a internet
• Sociální sítě
• Komunikace s klientem v oblasti IT
• Vývoj a novinky v IT oblasti
• Diskuze, obhajování svých názorů, argumentace
• Orientace v návodech a manuálech

Průběh výuky:

Kurz je vyučován českým lektorem.
Na kurzu jsou využívány učebnice Oxford English for Information technology New Edition, a First Certificate Masterclass.
Kromě klasických metod se při výuce využívají i interaktivní formy. Díky moderním technologiím, multimédiím a prezentacím se hodiny stávají pro studenty atraktivní, zábavné a látka se jim lépe dostane „pod kůži“. Součástí hodin jsou také způsoby výuky, které studenty aktivně zapojují a vyžadují jejich soustředěnost. Studenti dostávají krátké domácí práce, které jim pomáhají si nově naučené učivo ještě více osvojit.
Student by měl mít při vstupu do kurzu znalosti anglického jazyka na úrovni A2 – B1.

Individuální výuka
420 Kč/vyuč. hodina

Název Intenzita Termín Den Čas Cena Přihláška
 
MKM jazyková škola a překladatelská agentura

„Lektoři, kteří nás učí, jsou výbornými pedagogy, umí podat a vysvětlit učivo a mají také […]

více

Člen Asociace jazykových škol  MKM jazyková škola a překladatelská agentura  MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura