Angličtina Mírně pokročilí 1

 Informace o kurzu

Cílem kurzu je poskytnout studujícím možnost systematického zlepšování dosavadní jazykové úrovně v příjemném prostředí ve večerních hodinách. Studenti budou po absolvování v kurzu směřovat k jazykové úrovni B1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 • Časová dotace: 22 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice:  English File Pre-Intermediate
 • Co se v kurzu naučíte:– slovosled otázek, běžné fráze
  – přítomný čas prostý
  – přítomný čas průběhový
  – věty typu „a person who…“ nebo „a thing which…“
  – slovní zásobu týkající se rodiny a osobnostní přídavná jména
  – slovní zásobu související s tělem
  – místní předložky
  – popsat sám sebe
  – minulý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa
  – minulý čas průběhový
  – předložky místní a časové
  – otázky s a bez pomocných sloves
  – věty se „so“, „because“, „but“ a „although“
  – přítomný průběhový čas a vazba „going to“
  – budoucí čas
  – hovořit o plánech do budoucna
  – vyjadřovat předpovědi, sliby, nabídky a rozhodnutí
  – opakování všech přítomných, minulých a budoucích časů
  – napsat neformální dopis
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předešlého semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.