Tlumočení

Již přes 30 let stojíme při Vás při soudním, konsekutivním či simultánním tlumočení, příp. tlumočení po telefonu. I pro Vaši akci zajistíme kvalitní tlumočnickou techniku.

Náš tlumočnický servis je k dispozici firmám a jednotlivcům po celé České republice, po domluvě i v zahraničí.

Všichni tlumočníci se řídí kodexem překladatelů a tlumočníků. Veškeré informace, se kterými se při tlumočení setkají, jsou považovány za přísně důvěrné.

Simultánní tlumočení

Při simultánním tlumočením probíhá projev tlumočníka paralelně s mluveným projevem řečníka, a to díky tlumočnické technice jako je tlumočnická kabina, sluchátka apod. Tlumočení může probíhat i bez tlumočnické techniky, potom se jedná o tlumočení šeptem ke klientovi, tzv. šušotáž.

Konsekutivní tlumočení

Jedná se o tlumočení, kdy se řečník po určitých pasážích mluveného projevu odmlčí a poskytne tím prostor tlumočníkovi, který danou pasáž přetlumočí.

Kalkulace / objednávka tlumočení

Zastáváme názor, že každé tlumočení je samo o sobě specifické. Rádi Vám proto připravíme konkrétní nabídku pro tlumočení Vaší akce.

Tlumočnická technika

Pro kvalitní a bezproblémové tlumočení je často potřeba zajistit tlumočnickou techniku. Společně ve spolupráci s našimi partnery pro Vás zajistíme kompletní tlumočnickou techniku, tzn. špičkovou konferenční techniku pro simultánní tlumočení, případně mobilní tlumočnickou techniku pro tlumočení konsekutivní.