Překlady

Překladatelská agentura MKM poskytuje komplexní překladatelské služby do více než 40 světových jazyků. Díky širokému portfoliu zkušených překladatelů nabízíme překlady ve všech oborech.

Zhotovujeme překlady v různých jazykových kombinacích, nejen z českého do cizího jazyka a naopak, ale také z cizího do cizího jazyka.

Rozsah překladu je počítán v normostranách z přeloženého dokumentu (výjimkou jsou logogramy). Při překladu z českého do cizího jazyka je nutné počítat s mírným navýšením rozsahu oproti zdrojovému textu. Minimální účtovaný rozsah je 0,5 normostrany běžného textu a následné zaokrouhlení je po 0,5N.

Překlady jsou vyhotoveny ve formátu *.doc, případně *.docx a zaslány na email klienta.

Řídíme se kodexem překladatelů a tlumočníků. Veškeré informace, se kterými se při tlumočení a překládání setkáme, jsou považovány za přísně důvěrné.

Termíny vyhotovení překladu

Norma 1 překladatele na 1 pracovní den činí 6 NS.

Bez započtení 1 dne na převzetí podkladů k překladu a předání překladu zákazníkovi zhotovíme překlad dokumentu do 6 NS do 2 pracovních dnů, překlad dokumentu do 12 NS do 3 pracovních dnů apod. Aby mohl být překlad vyhotoven dle výše uvedených podmínek, je nutno objednávku potvrdit do 16.00 hodin.

Kontakt

Ať už máte dotaz nebo přímo text k přeložení, neváhejte se prosím na nás obrátit: preklady@mkm.cz

Překládané jazyky

albánský • anglický • arabský • bosenský • bulharský • čínský • dánský • estonský • finský • francouzský • hebrejský • hindský • holandský • chorvatský • latinský • italský • japonský • katalánský • litevský • lotyšský • maďarský • makedonský • německý • norský • polský • portugalský • rumunský • ruský • řecký • slovenský • slovinský • srbský • španělský • švédský • turecký • ukrajinský • vietnamský • vlámský