Soudní překlady

Soudní překlady, rovněž označované jako ověřené/úřední/překlady s razítkem, jsou dle legislativy provedeny překladateli stanovenými soudem České republiky a opatřeny kulatým razítkem a tlumočnickou doložkou. Překládaný dokument se fyzicky svazuje s překladem a tlumočnickou doložkou. Vyhotovený překlad si klient vyzvedne osobně v kanceláři, případně mu je zaslán poštou na domluvenou adresu. Bližší informace o tom, jak soudní překlady vypadají, shrnuje článek „Jak vypadá soudní překlad„.

Od 1. 1. 2021 je možné soudní překlad vyhotovit rovněž v elektronické podobě ve formátu PDF/A, poté hovoříme o elektronickém soudním překladu.

Soudní/úřední/ověřené překlady vám zajistíme u více než 40 jazyků, a to u většiny jazyků ve standardní lhůtě 3 pracovních dní, po domluvě i v dřívějším termínu.

Rozsah překladu je počítán v normostranách přeloženého textu. Při překladu z českého do cizího jazyka je nutné počítat s mírným navýšením rozsahu oproti zdrojovému textu. Minimální účtovaný rozsah je 1 normostrana a následné zaokrouhlení je na poloviny normostran.

V případě opětovného vyhotovení soudního překladu je účtován překlad pouze jako soudně ověřená kopie. Databáze překladů je uchovávána po dobu 2 let.

Všichni překladatelé se řídí kodexem překladatelů a tlumočníků. Veškeré informace, se kterými se při tlumočení setkají, jsou považovány za přísně důvěrné.

Máte dotaz? Kontaktujte nás!