Soudní překlady

Úřední překlady (tzv. ověřené, soudní) jsou provedeny překladateli stanovenými soudem České republiky a opatřeny kulatým razítkem a tlumočnickou doložkou.

Překládaný dokument se fyzicky svazuje s překladem a tlumočnickou doložkou. Vyhotovený překlad si klient vyzvedne osobně v kanceláři, případně mu je zaslán poštou na domluvenou adresu.

Rozsah překladu je počítán v normostranách z přeloženého dokumentu. Při překladu z českého do cizího jazyka je nutné počítat s mírným navýšením rozsahu oproti zdrojovému textu. Minimální účtovaný rozsah je 1 normostrana a následné zaokrouhlení je na poloviny normostran.

V případě opětovného vyhotovení soudního překladu je účtován překlad pouze jako soudně ověřená kopie. Databáze překladů je uchovávána po dobu tří let.

Všichni překladatelé se řídí kodexem překladatelů a tlumočníků. Veškeré informace, se kterými se při tlumočení setkají, jsou považovány za přísně důvěrné.

* Základní cizí jazyky: anglický, německý, ruský, francouzský, italský  jazyk.

 
MKM jazyková škola a překladatelská agentura

„Lea je skvělá lektorka, milá a trpělivá. Doporučuji zájemcům, kteří hledají jazykovou školu s kvalitní […]

více

Člen Asociace jazykových škol  MKM jazyková škola a překladatelská agentura  MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura MKM jazyková škola a překladatelská agentura