Kalkulace tlumočení

Zastáváme názor, že každá akce, která se musí tlumočit, je specifická, tzn. vyžaduje jiné úsilí, odbornost a časovou přípravu tlumočníka, techniku a podobně. 

Rádi Vám proto vyhotovíme cenovou nabídku pro tlumočení právě na Vaší akci. 

  Tlumočení z jazyka *

  Tlumočení do jazyka *

  Mám zájem o *

  Stručný popis akce

  Adresa tlumočení *

  Začátek tlumočení (datum a čas)

  Předpokládaný konec tlumočení (datum a čas)

  Požadujeme zajištění tlumočnické techniky

  (pouze u simultánního tlumočení, např. kabiny, šeptáky, mikrofony)

  Vaše celé jméno *

  Jméno firmy (nepovinné)

  IČ (nepovinné)

  E-mail *

  Telefon *

  Poznámka - chcete nám něco sdělit? Příp. upřesnit?