Angličtina Začátečníci 1- 2×90

 Informace o kurzu

 • Časová dotace: 60 vyučovacích hodin
 • Četnost: 2×90 min. týdně
 • Učebnice: New English File Elementary od L1 – L6
 • Co se naučíte v kurzu:

  – seznámit se, počítat do dvaceti, jmenovat dny v týdnu
  – používat sloveso „být“ a zájmena „já“, „ty“ apod.
  – přivlastňovací zájmena
  – ukazovací zájmena, neurčité členy
  – slovní zásobu spojenou s vyučováním, třídou a objekty nacházejícími se ve škole
  – přítomný čas prostý, nepravidelné množné číslo
  – obvyklé fráze
  – názvy povolání a jak se používají ve spojitosti se členy
  – slovní zásobu spojenou s rodinným životem a členy rodiny
  – adjektiva quite a very
  – mluvit o čase a každodenní rutině
  – časové příslovce
  – časové předložky
  – sloveso can/can’t
  – sloveso like ve spojení s koncovnou -ing
  – zájmena objektu
  – přivlastňovací zájmena
  – minulý čas prostý
  – pravidelná a nepravidelná slovesa
  – hovořit o volnočasových aktivitách
  – vazbu //there is/there are// (tam je/tam jsou)
  – přítomný průběhový čas
  – slovní zásobu týkající se bydlení a nábytku
  – místní předložky

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaši výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předešlého semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.