Angličtina mírně pokročilí 1 online

 • Časová dotace: 16 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně

V kurzu se bude probírat učebnice New English File Pre-Intermediate, lekce 1–3. Pokud to lektor uzná za vhodné, může do výuky nosit vlastní materiály.

V kurzu se naučíte:

1. lekce:

 • slovosled otázek, běžné fráze
 • přítomný čas prostý
 • přítomný čas průběhový
 • věty typu „a person who…“ nebo „a thing which…“
 • slovní zásobu týkající se rodiny a osobnostní přídavná jména
 • slovní zásobu související s tělem
 • místní předložky
 • popsat sám sebe

2. lekce:

 • minulý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa
 • minulý čas průběhový
 • předložky místní a časové
 • otázky s a bez pomocných sloves
 • věty se „so“, „because“, „but“ a „although“

3. lekce:

 • přítomný průběhový čas a vazba „going to“
 • budoucí čas
 • hovořit o plánech do budoucna
 • vyjadřovat předpovědi, sliby, nabídky a rozhodnutí
 • opakování všech přítomných, minulých a budoucích časů
 • napsat neformální dopis

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.