Angličtina Mírně pokročilí 1 – 2×90

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 60 vyučovacích hodin
 • Četnost: 2×90 min. týdně
 • Učebnice: New English File Pre-Intermediate od L1 – L6- slovosled otázek, běžné fráze
  – přítomný čas prostý
  – přítomný čas průběhový
  – věty typu „a person who…“ nebo „a thing which…“
  – slovní zásobu týkající se rodiny, osobností, těla, místní předložky
  – minulý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa
  – minulý čas průběhový
  – otázky s a bez pomocných sloves
  – věty se „so“, „because“, „but“ a „although“
  – slovní zásobu týkající se prázdnin, předložky místní a časové, tázací zájmena, pop music
  – přítomný průběhový čas a vazba „going to“
  – budoucí čas
  – vyjadřovat předpovědi, sliby, nabídky a rozhodnutí
  – opakování všech přítomných, minulých a budoucích časů
  – předpřítomný čas
  – odlišování předpřítomného a minulého času
  – předpřítomný čas prostý
  – komparativa „as…as“ a „less…than“
  – superlativa
  – slovesa v infinitivech ve spojení s „to“
  – slovesa ve spojení s -ing
  – have to, don’t have to, must, mustn’t
  – vyjadřovaní pohybu
  – první a druhý kondicionál (podmínkové věty)
  – //may/might, should/shouldn’t//
  – slovní zásoba: matoucí slovesa, zvířata, slovotvorba
 • V kurzu vyučují čeští lektoři a rodilí mluvčí s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předešlého semestru.
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.