Francouzština mírně pokročilí 1

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 40 vyučovacích hodin
 • Četnost: 2×90 min./ den

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta a to jak po ústní, tak i písemné stránce. Kromě procvičování správného užívání francouzské gramatiky a prohlubování jejích pravidel je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, převážně dle přání a potřeb studentů.

Na konci kurzu:

 • dokážu zvládnout konverzaci u přijímacího pohovoru
 • budu umět popsat své vzdělání
 • dokážu mluvit o volnočasových aktivitách – kutilství, práce na zahradě
 • budu umět popsat počasí
 • budu schopen mluvit o škole – fakulta, zahraniční stáž
 • dokážu napsat pracovní dopis / email
 • budu umět popsat město – návštěvu muzea, svou čtvrť

Z gramatiky zvládnu:

 • správně použít časové předložky – depuis, pendant, il y a, dans, etc. (J´habite en France depuis 5 ans. – Bydlím ve Francii už 5 let.; Je suis tombé il y a une semaine. – Spadl jsem před týdnem.)
 • použít slovesa a jejich předložky – parler de qqch, s´intéresser à qqch (Je parle de mon travail. – Mluvím o své práci.; Il s´intéresse à la politique. – Zajímá se o politiku.)
 • použít zájmeno „en“ (Il boit du vin. – Il en boit souvent. – Pije víno. – Pije ho často.)
 • použít zájmeno „y“ (Il pense à son avenir. – Il y pense. – Myslí na svou budoucnost. – Myslí na ni.)
 • porovnat 2 věci nebo osoby – le comparatif (Il est plus/moins/aussi grand que Pierre. – Je stejně velký/větší/menší jako/než Petr.)
 • vyjádřit minulý čas – l´imparfait (J´aidais mon ami. – Pomáhal jsem kamarádovi.)
 • vyjádřit trpný rod (Le Petit Prince a été écrit par Saint-Exupéry. – Malý Princ byl napsán Saint-Exupérym.)

Konverzační témata:

 • hledání práce
 • volný čas – kutilství, zahrada
 • počasí
 • vzdělání
 • město – muzea, popis čtvrti

 

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo a Ticket.