Francouzština Mírně pokročilí 1

 Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Výuka bude probíhat podle učebnice Francouzština nejen pro samouky (nakladatelství Leda), lekce 16–19. Pokud to lektor uzná za vhodné, může do hodin nosit vlastní materiály.V kurzu se naučíte:16. lekce: Une panne d’essence
  • omluva, přijetí pozvání
  • minulý čas složený (passé composé)
  • infinitivní vazby
  • sloveso mettre

  17. lekce: Un week-end bien rempli

  • hodiny
  • passé composé zvratných sloves
  • zdůraznění vazbou c’est … quic’est … que
  • slovesa dire and voir
  • nepravidelné množné číslo

  18. lekce: Le tour du monde en 80 jours

  • zdůrazňování
  • slovosled v passé composé
  • postavení zájmen v rozkazovacích větách
  • předložkové vazby
  • různé významy que
  • tvoření příslovcí

  19. lekce: Un bouquet de roses

  • telefonování
  • tázací zájmena qui, que (jednoduché i opisné tvary)
  • slovesa devoir, appeler, acheter
  • sans s infinitivem
  • vazba facile á…
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo a Ticket.