Francouzština Mírně pokročilí 2

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Francouzština nejen pro samouky (nakladatelství Leda), lekce 15-20.
 • Co v kurzu proberete:

  – psaní dopisů
  – výslovnost mezinárodních slov
  – nedovolené vázání
  – vázání nosových samohlásek
  – zvratná slovesa
  – zájmenné příslovce //y//
  – sloveso //prendre//
  – zájmena vztažná //qui//, //que//
  – vazba //ne … que//
  – omluva, přijetí pozvání
  – minulý čas složený (//passé composé//)
  – infinitivní vazby
  – sloveso //mettre//
  – hodiny
  – passé composé zvratných sloves
  – zdůraznění vazbou //c’est … qui//, //c’est … que//
  – slovesa //dire// and //voir//
  – nepravidelné množné číslo
  – zdůrazňování
  – slovosled v passé composé
  – postavení zájmen v rozkazovacích větách
  – předložkové vazby
  – různé významy //que//
  – tvoření příslovcí
  – telefonování
  – tázací zájmena qui, que (jednoduché i opisné tvary)
  – slovesa devoir, appeler, acheter
  – sans s infinitivem
  – vazba facile á…
  – přicházíme na návštěvu
  – sloveso //finir//
  – druhá třída sloves
  – slovesa //sortir// a //ouvrir//
  – stupňování
  – řadové číslovky
  – data a měsíce

 

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

 

Informace o kurzu

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň. 

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro klienty navazující na kurz z minulého semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes program Benefit plus nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.