Francouzština mírně pokročilí 3

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Výuka bude probíhat podle učebnice Francouzština nejen pro samouky (nakladatelství Leda), lekce 15–20. Pokud to lektor uzná za vhodné, může do hodin nosit vlastní materiály.

  V kurzu se naučíte například:

  15. lekce:

  • psaní dopisů
  • výslovnost mezinárodních slov
  • nedovolené vázání
  • vázání nosových samohlásek
  • zvratná slovesa
  • zájmenné příslovce y
  • sloveso prendre
  • zájmena vztažná

  16. lekce:

  • omluva
  • přijmout pozvání
  • minulý čas složený
  • infinitivní vazby
  • sloveso mettre

  17. lekce:

  • hodiny
  • minulý čas složený zvratných sloves
  • zdůraznění vazbou c’est … qui
  • slovesa dire a voir
  • nepravidelné množné číslo

  18. lekce:

  • slovosled v passé composé
  • postavení zájmen v rozkazovacích větách
  • předložkové vazby
  • různé významy que
  • tvoření příslovcí

  19. lekce:

  • telefonování
  • tázací zájmena qui, que (jednoduché a opisné tvary)
  • slovesa devoir, appeler, acheter
  • sans s infinitivem
  • vazba facile á

  20. lekce:

  • přicházíme na návštěvu
  • 2. třída sloves
  • slovesa sortir a ouvrir
  • stupňování
  • číslovky řadové
  • datum, měsíce

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o kurzu

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň. 

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro klienty navazující na kurz z minulého semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes program Benefit plus nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.