Francouzština Středně pokročilí 1

 Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice:  Francouzština nejen pro samouky, lekce 31-35.
 • Co v kurzu proberete:

  – nákupy
  – subjunktiv po spojkách
  – podmiňovací způsob minulý
  – přípona //-able//
  – spojení //de grandes affaires//
  – slovesa //battre//, //valoir//
  – kulturní programy
  – navrhování
  – vztážné zájmeno //lequel//
  – vztažná zájmena – přehled
  – trpný rod
  – //meme//
  – sloveso //courir//
  – kino ve Francii
  – participe présent
  – gérondif
  – //autre//
  – shoda příčestí minulého s předcházejícím předmětem
  – sloveso //vivre//
  – začátek a konec dopisu
  – sloveso //faire// + infinitiv
  – otázka (přehled)
  – tázací zájmeno lequel
  – minulý čas jednoduchý (//passé simple//)
  – sloveso //naitre//
  – podmínkové souvětí (přehled)
  – infinitivní vazba po spojkách
  – časové výrazy (shrnutí)

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.