Francouzština začátečníci

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 40 vyučovacích hodin
 • Četnost: 2×90 min. / den

Typ kurzu:

Lekce francouzštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné francouzské výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Na konci kurzu:

 • se budu umět představit a říci, kde bydlím, kolik mám let, odkud pocházím
 • budu schopen o něco slušně požádat (restaurace, kavárna, práce)
 • budu umět počítat do 1 000 000
 • budu schopen jednoduše vyjádřit, co mám a nemám rád

Z gramatiky zvládnu:

 • slovesa avoir / être (J´ai une voiture. – Mám auto.; Je suis tchèque. – Jsem Čech.)
 • zápor (Je n´aime pas le vin. – Nemám rád víno.)
 • použít člen určitý / neurčitý / dělivý (Il y a une voiture. – Je tam nějaké auto.; C´est la voiture de Pierre. – Je to petrovo auto.; Je mange du pain. – Jím chléb.)
 • vyjádřit určité množství (Je voudrais une bouteille de vin. – Chtěl bych láhev vína.)
 • číslovky
 • použít frázi „il y a“ / „il n´y a pas de“ (Il y a un restaurant. – Je tam nějaká restaurace.; Il n´y a pas de tarte. – Není koláč.)
 • časovat slovesa 1. třídy –ER (Je parle anglais. – Mluvím anglicky.; Nous parlons tchèque. – Mluvíme česky.)
 • přivlastňovací zájmena – mon, ton, son… (ma voiture – mé auto, ton livre – tvá kniha)
 • časovat některá nepravidelná slovesa – faire, aller, prendre, comprendre, mettre, partir, venir, voir (Je vais à Prague. – Jedu do Prahy.)
 • použití zájmena on = nous (On habite à Brno. – Bydlíme v Brně.)
 • časovat a použít způsobová slovesa – pouvoir, savoir, devoir, vouloir (Je dois travailler. – Musím pracovat; Je sais danser. – Umím tančit.)
 • použít správné předložky pro vyjádření směru – à, en, au, aux (Je vais en France. – Jedu do Francie; Je vais aux États-Unis. – Jedu do USA.)
 • vytvořit otázku intonací (Tu habites en France? – Bydlíš ve Francii?), inverzí (Aimes-tu le vin? – Máš rád víno?)

Konverzační témata:

 • jídlo, restaurace, kavárna, víno
 • telefonování
 • rodina
 • kancelář, telefonování
 • každodenní činnosti
 • dovolená, prázdniny, cestování

 

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo a Ticket.