Francouzština Začátečníci 1

 Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice:  Francouzština pro samouky (nakladatelství LEDA), lekce 1-5
 • Co v kurzu proberete:

  – pozdrav, představování
  – přízvuk
  – výslovnost //e// bez akcentu
  – sloveso //parler// (1. a 3. osoba jednotného čísla)
  – zápor
  – vyjadřování podmětu
  – otázka s //est-ce que//
  – oslovení
  – intonace věty oznamovací, otázky
  – samohláska [ü]
  – rod podstatných jmen a člen
  – pádové vztahy
  – otázka intonací
  – předložky //dans – á//
  – //ca va?//
  – délka samohlásek
  – intonace oznamovací věty u dvou rytmických skupin
  – samohlásky [e]
  – sloveso být
  – otázka inverzí
  – člen ve jmenném přísudku
  – předložka u jmen zemí a měst
  – faire
  – pozdrav
  – spojování hlásek, vázání
  – samohlásky [o]
  – le – les
  – množné číslo podstatných a přídavných jmen
  – slovesa 1. třídy: parler, aller
  – oslovení
  – intonace
  – samohláska [i], nosové [a]
  – sloveso avoir (v přítomném čase)
  – stažený člen au, aux
  – sloveso espérer
  – přivlastňovací zájmena
  – číslovky 1-10

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.