Italština začátečníci

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 40 vyučovacích hodin
 • Četnost: 2×90 min/den

Typ kurzu:

Lekce italštiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka a na schopnost se zorientovat v italsky hovořícím prostředí. Velký důraz je kladen na nácvik výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby a schopnosti správně a zdvořile reagovat v běžných situacích.

Na konci kurzu:

 • budu umět pozdravit, představit se, použít základní zdvořilostní fráze
 • zvládnu požádat o důležité informace (směr cesty, adresa, čas, jízdní řád) a také je sdělit
 • dokážu někoho někam pozvat a odpovědět na pozvánku
 • si zvládnu objednat v restauraci
 • si budu umět krátce popovídat o práci a volném čase či popsat situaci v případě potíží

Z gramatiky zvládnu:

 • zájmena osobní (io – já)
 • použití členu určitého (il/lo/l’/la) a neurčitého (un/uno/una/un’)
 • gramatický rod (la ragazza/il ragazzo)
 • množné číslo podstatných a přídavných jmen (le ragazze italiane/i ragazzi italiani)
 • časování pravidelných sloves I., II. a III. třídy (parlare – mluvit, prendere – vzít, dormire – spát)
 • některá nepravidelná slovesa (essere – být, avere– mít, andare– jít, fare– dělat, dire – říct, uscire – jít ven)
 • modální slovesa (potere – moci, volere – chtít)
 • tvoření otázky a záporu (Non parlo italiano. – Nemluvím italsky. / Parli italiano? – Mluvíš italsky?)
 • zdvořilá komunikace (vykání)
 • jednoduché předložky
 • základní číslovky 1 až 1000, kalendář a hodiny

Konverzační témata:

 • pozdrav, představení se a zdvořilostní fráze (Piacere. – Těší mě. , Buona giornata. – Pěkný den. , A presto. – Brzy na viděnou.)
 • země, jazyky, národnosti
 • každodenní aktivity (Vado al lavoro. – Jdu do práce. , Faccio la spesa. – Nakupuji. , Mi piace viaggiare. – Rád/a cestuji.)
 • práce a koníčky (Lavoro in una ditta. – Pracuji v jedné firmě. , Suono la chitarra. – Hraji na kytaru.)

 

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo a Ticket.