Italština Začátečníci 2

 Informace o kurzu

 • Časová dotace: 22 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Co se v kurzu probere:In famiglia
  – přivlastňovací zájmena
  – základní číslovky, číslovky řadové
  – sloveso venire
  – poskytovat základní informace o sobě
  – Il mammone
  A casa di Anna
  – zápor
  – modální slovesa dovere, volere
  – sloveso sapere
  – předložky
  – zájmena osobní přízvučná
  – předložky a zeměpisná jména
  – již/už ne
  – zdrobněliny
  – trpný rod
  – venire/andare/arrivare
  – psát inzeráty na pronájem nebo prodej bytu
  La mia giornata
  – zvratná slovesa
  – osobní zájmena nepřízvučná
  – vykání
  – příslovce
  – hodiny
  – předpona ri-
  – orientovat se v programech cestovních kanceláří
  In vacanza in Italia
  – příčestí minulé
  – il passato prossimo
  – il superlativo absoluto
  – měsíce, data
  – objednat si ubytování
  Shopping – le spese
  – shoda příčestí minulého
  – zájmenná částice ne
  – zájmeno quello
  – ecco
  – procenta
  – předložka di po výrazech množství
  – slovosled italské věty
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.