Maďarština Začátečníci 1

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Maďarština nejen pro samouky od L1
 • Orientační obsah kurzu:
  – maďarské hlásky, artikulační výslovnost, vokální harmonie, výslovnost souhláskových skupin, přízvuk, intonace, gramatický rod, dělení slov
  – jmenné věty, člen, ukazovací zájmena EZ, AZ, tázací zájmena KI, M a MILYEN, přídavné jméno
  –  tázací příslovce HOL, zápor od VAN, VANNAK, podmětné/neurčité časování pravidelných sloves, tykání a vykání, příslovce, spojka IS, číslovka KÉT/KETTÖ
  –  pádové koncovky jmen v odpovědi na otázku HOL…?, accusativus, číslovky
  –  pádové koncovky jmen v odpovědi na otázku HOVA/HOVÁ…?, slovesa JÖN a MEGY, příslovce v odpovědi na otázku MIKOR…?
 • V kurzu vyučují čeští lektoři nebo rodilí mluvčí s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.