Němčina mírně pokročilí 1 online

  • Časová dotace: 16 vyučovacích hodin
  • Četnost: 1×90 min. týdně

Výuka probíhá podle učebnice Menschen A2.1, lekce 1–7. Pokud to vyučující uzná za vhodné, může do hodin nosit vlastní materiály.

V kurzu se naučíte:

1. lekce – povolání, rodina, činnosti, události, přivlastňovací členy unser a euer, opakování perfekta a minulého času

2. lekce – život, zařízení/vybavení, průvod, změna předložky ve třetím a čtvrtém pádu, slovesa se změnou předložky

3. lekce – turismus, příroda a krajina, slovotvorba (sloveso + -er, sloveso + -ung)

4. lekce – nakupování, jídlo, balení a váhy, skloňování přídavných jmen po neurčitém členu

5. lekce – okružní jízdy, pohlednice a emaily, turismus, změna pádu přídavného jméno po určitém členu

6. lekce – kultura, kalendář událostí, zábava/dění, časové předložky

7. lekce – sport a fitness, sportovní aktivity, spojky, časové předložky a časová slovesa

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

  • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
  • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
  • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.