Němčina Začátečníci

 Informace o kurzu

 • Časová dotace: 40 vyučovacích hodin
 • Četnost: 2×90 min/den

  Na konci kurzu:

  • budu umět představit sebe a lidi ve svém okolí
  • zvládnu vyplnit jednoduché formuláře
  • zvládnu se vyjádřit na jednoduchá témata v běžných situacích a říci, co se mi (ne)líbí
  • zvládnu požádat o informace přes telefon
  • budu umět jednoduchými větami a frázemi sdělit potřeby svému okolí
  • zvládnu komunikaci v obchodě a v restauraci
  • budu umět počítat od 0 do 1 000 000
  • zvládnu porozumět a odpovědět na inzerát
  • porozumím veřejným nápisům a reklamním sdělením
  • budu umět popsat svoje každodenní činnosti
  • zvládnu se zeptat, kde se co nachází
  • budu umět říci, kolik je hodin

   Z gramatiky zvládnu:

  • tvoření otázek (Was machst du?)
  • používání určitého a neurčitého členu (der/die/das; ein/eine/ein), nulový člen
  • tvoření množného čísla u podstatných jmen (Wohnungen, Tomaten)
  • časování sloves (pravidelná) a jejich zápor
  • zájmena (osobní – ich, du, er, ukazovací – dieser, přivlastňovací – mein)
  • zápory kein/keine a nicht
  • sloveso möchten
  • základní předložky (aus, in, …)
  • příslovce místa (dort/hier)
  • slovesa s odlučitelnou předponou (Er steht früh auf

   Konverzační témata:

  • představení se (jméno, věk, povolání, odkud pocházím, koníčky)
  • já a moje rodina
  • jídlo a pití – návštěva restaurace, nakupování
  • popis místa bydliště
  • můj byt – nábytek, elektropřístroje
  • německy mluvící země a jejich tradice
  • můj den – dny v týdnu, časové údaje
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.