Němčina Začátečníci 3

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 22 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně

    Na konci kurzu:

 • budu umět někomu poradit
 • si zvládnu domluvit schůzku, příp. se objednat k lékaři
 • budu umět popsat své zdravotní problémy
 • se zvládnu zeptat na cestu a popsat ji někomu
 • budu umět požádat o informace na nádraží a radu/pomoc v obchodě
 • zvládnu si telefonicky objednat jídlo, překlad, opraváře
 • budu umět někomu popřát
 • napsat pozvánku, příp. na ni zareagovat

 Z gramatiky zvládnu:

 • přivlastňovací zájmena (dein, sein, ihr, unser)
 • modální sloveso „sollen
 • předložky se 3. a 4. pádem (an, auf, hinter, in, neben, unter,…)
 • zdvořilostní fráze s Konjunktiv II (würde, könnte)
 • slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými příponami (an-, aus-, auf-, zu- …machen)
 • slovesa se 4. pádem (gefallen, gehören, stehen, …)
 • sloveso „mögen
 • řadové číslovky (die erste, der zweite)
 • osobní zájmena ve 3. a 4. pádě (mir, dir x mich, dich)
 • stupňování (gut – besser – am besten)
 • spojka „denn
 • časování slovesa „werden

 Konverzační témata:

 • lidské tělo a zdravotní stav
 • dopravní prostředky a jízdní řád
 • klientský servis
 • oblečení a móda – nakupování
 • záliby
 • svátky a slavnosti, pozvánky
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího kurzu
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo a Ticket.