Obchodní angličtina 1

Kurz je určen pro všechny, kteří pracují, nebo chtějí pracovat v mezinárodních firmách, pro manažery i administrativní pracovníky, ale také pro studenty ekonomických škol.

V kurzu si student osvojí danou terminologii a procvičí si jazyk užívaný v obchodní sféře. Kurz je celkově zaměřen především na konverzaci, zvládnutí komunikace s klientem, či obchodním partnerem, osvojení si dovednosti profesionálně vystupovat, ale je zde věnován čas i psanému slovu, především rozdílům mezi formálním a neformálním způsobem psaní.
Výuka je zaměřena především na praktické poznatky z oblasti obchodu, které jsou nutné v každodenní praxi.

Obsah kurzu:

• Komunikace s klientem – přijmutí a vydání zakázky
• Vyjednávání, argumentace, schopnost řešení problémů a nečekaných situací při obchodním jednání
• Telefonický rozhovor
• Písemná komunikace
• Fakturace, platba hotově
• Reporty
• Služební cesty
• Kariéra
• Nejčastěji používané výrazy – objasnění a procvičení

Průběh výuky:

Výuka probíhá podle učebnice Business Focus Pre-Intermediate

 

Kromě klasických metod se při výuce využívají i interaktivní formy. Díky moderním technologiím, multimédiím a prezentacím se hodiny stávají pro studenty atraktivní, zábavné a látka se jim lépe dostane „pod kůži“. Součástí hodin jsou také způsoby výuky, které studenty aktivně zapojují a vyžadují jejich soustředěnost. Studenti dostávají krátké domácí práce, které jim pomáhají si nově naučené učivo ještě více osvojit.
V případě zájmu bude kurz následující semestry navazovat a směřovat k přípravě na mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge Business English Certificate (BEC).
Student by měl mít při vstupu do kurzu znalosti anglického jazyka na úrovni B1.

Intenzita kurzu: 1 x 2 vyuč. hodiny (celkem 30 vyuč. hodin)

Velikost skupiny: 3-6 studentů

Je možná i individuální výuka ( 1 – 2 osoby )
Český lektor  – 400 Kč/vyuč. hodina 45 min
Zahraniční lektor – 500 Kč/vyuč.hodina 45 min