Portugalština Začátečníci 1

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Portugalština nejen pro samouky od L1
 • Co se v kurzu probere:– portugalská výslovnost, dvojhlásky, postavení přízvuku, samohlásková znaménka
  – rod v portugalštině
  – přechylování podstatných a přídavných jmen
  – osobní zájmena
  – nepravidelná slovesa SER a ESTAR
  – člen určitý a neurčitý
  – ONDE-DONDE (kde-odkud)
  – zápor v portugalštině
  – tvoření otázky
  – psaní velkých písmen
  – užívání členu určitého
  – přechylování podstatných a přídavných jmen – pokračování
  – tvoření množného čísla
  – pravidelná slovesa 1. třídy
  – stahování členů s předložkami
  – tvoření otázky
  – vazba slovesa GOSTAR
  – vynechávání určitého členu
  – TUDO, TODOS, TODAS
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.