Příprava na státní maturitu

Kurz je určen studentům maturitních ročníků středních škol, které čeká státní maturita z německého jazyka. Celý kurz se zaměřuje na všechny tři části maturity a to didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku.

Obsah kurzu:
• Zopakování a prohloubení slovní zásoby a gramatiky
• Osvojení si základů pro napsání písemné práce – rozdíly mezi formálním a neformálním dopisem a zásady jejich psaní a také psaní slohových prací (dopis kamarádovi, pozvánka, návod, vypravování)
• Popis a srovnání obrázků, monolog
• Reakce na otázky, důležité fráze
• Poslech, porozumění textu
• Procvičování všech části maturitní zkoušky přímo na maturitních testech z minulých let

Kurz je vyučován českým lektorem.
Na kurzu jsou využívány interní studijní materiály a ukázky loňských maturitních zkoušek. Veškeré materiály student obdrží v rámci kurzu zdarma.

Kurzy nabízíme ve variantách:

  • Intenzita 1: 2×2 vyučovací hodiny (celkem 40 vyučovacích hodin)
  • Intenzita 2: 1×2 vyučovací hodiny (celkem 20 vyučovacích hodin)
  • Intenzita 3: 4×4 vyučovací hodiny – intenzivní kurz v opravném termínu
Intenzita Termín Dny Čas Cena
Intenzita 1 1.2.  – 5.4. 2016 pondělí+středa 15.30-17.00 3.399Kč
Intenzita 2  2.2. – 5.4.2016 úterý 15.30-17.00 1.699Kč
Intenzita 3 srpen 2016 3.599Kč

Individuální výuka
350 Kč/vyuč. hodina