Ruština Začátečníci 1

 Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice:  Učebnice současné ruštiny, lekce 1-4.
 • Co v kurzu proberete:

  – fonetika, azbuka
  – ruská věta, osobní zájmena
  – kurzivní písmo ruské abecedy
  – pozdravy, národnosti, členové rodiny
  – zeptat se na jméno a národnost, představit se a říct, odkud jste
  – zeptat se, jak se někdo má, a odpovědět
  – podstatná jména rodu mužského zakončená na tvrdou souhlásku v jednotném čísle
  – vázání slov v řeči
  – slovesa „mít“ a „jmenovat se“ v ruském jazyce
  – skloňování zájmen „náš“ a „váš“ (mužský rod)
  – infinitiv ruských sloves
  – minulý čas
  – intonace otázek a odpovědí
  – skloňování zájmen „kdo“ a „co“
  – skloňování podstatných jmen rodu ženského zakončených na //-a// v jednotném čísle
  – skloňování zájmen „naše“ a „vaše“
  – přídavný jména tvrdá v 1. pádu
  – skloňování podstatných jmen rodu středního zakončených na //-o// v jednotném čísle
  – výslovnost zdvojených souhlásek
  – skloňování zájmen „naše“ a „vaše“ (střední rod)
  – vazba „mít“: oznamovací věty, tázací věty, kladná odpověď, záporná odpověď
  – časování sloves
  – pohyblivý přízvuk v rámci jednoho slova

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.