Ruština Začátečníci 2

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Učebnice současné ruštiny, lekce 5-8.
 • Co se v kurzu probere:

  – vykání
  – skloňování zájmen //můj//, //má//, //mé//, //tvůj//, //tvá//, //tvé//, //svůj//, //svá//, //své// v jednotném čísle
  – skloňování zájmen //tento//, //tato//, //toto//, //ten//, //ta//, //to// v jednotném čísle
  – základní číslovky 0-20 v prvním pádu
  – sloveso //být//
  – tvoření příslovcí
  – přivlastňovací zájmena //jeho//, //její//, //jejich//
  – časování sloves typu JÍT
  – ruská spojka „a“
  – skloňování podstatných jmen ženského rodu v jednotném čísle
  – skloňování osobních zájmen
  – časování sloves se zvratnou částicí – VĚNOVAT SE //čemu//, ZAJÍMAT SE //o co//
  – budoucí čas nedokonavých sloves
  – slovesa typu STIHNOUT
  – skloňování podstatných jmen mužského a středního rodu v jednotném čísle
  – sloveso „být“ v minulém čase
  – vazba „musím“, „potřebuji“, „je potřeba“, „je třeba“ + infinitiv
  – skloňování přídavných jmen v jednotném čísle
  – užití slova //kakdá//
  – tvoření příslovcí pomocí přípony -e
  – časování sloves – slovesa typu MLUVIT, JÍST, CHTÍT
  – skloňování podstatných jmen zakončených na -ij (mužský rod), -ie (střední rod), -ija (ženský rod) v jednotném čísle
  – ruská věta a sloveso být v minulém a budoucím čase
  – zápor u slovesa být
  – vazba „mít“ v minulém a budoucím čase, zápor u této vazby
  – základní číslovky 30 – 1000 v prvním pádu
  – počítaný předmět
  – časování sloves se zvratnou částicí – DOMLUVIT SE //o čem//

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes program Benefit plus.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.