Španělština mírně pokročilí 1

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 22 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Aventura 2

Typ kurzu:

Lekce kurzu Mírně pokročilí 1 jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

Na konci kurzu budu umět:

 • dávat pokyny, rady a poučení ve formálních situacích
 • popsat stav věcí a míst; požádat o pomoc a službu
 • popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit na ně svůj názor
 • popsat své nálady a pocity; vyjádřit se k názorům druhých
 • vyjádřit, co zrovna dělám v tuto chvíli
 • vyprávět o dětství a jiných období života
 • popsat místa, osoby a věci v minulosti
 • porovnat minulý a současný život
 • objednat si po internetu

 Z gramatiky zvládnu:

 • rozkazovací způsob pro vykání
 • vazba al +inf
 • předložky por a para
 • spojky pero/sino
 • zájmena ve 3. a 4. pádě
 • sloveso parecer
 • gerundium, estar + gerundium
 • estar + přídavné jméno (stavy)
 • nepravidelná slovesa v přítomném čase prostém (shrnutí)
 • imperfektum (hablaba, comía, vivía)
 • slovesné vazby (estar a punto de, acabar de, volver a …)
 • tvoření příslovcí (-mente)
 • číslovky

 Konverzační témata:

 • hotel, rezervace ubytování, hotelové služby, příprava na cesty
 • oblečení, obchody, nakupování (i přes internet); stav věcí
 • fauna, životní prostředí
 • naše dětství, prožité životní situace
 • reálie zemí Latinské Ameriky

 

 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo a Ticket.