Španělština mírně pokročilí 1 online

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 16 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Aventura 2 od L0 – L3V kurzu se naučíte:

  0. lekce:

  • opakování gramatiky, konverzace a slovní zásoby
  • země latinské Ameriky a zajímavosti

  1. lekce:

  • popsat hotel, hotelové služby a pokoj
  • rezervovat si ubytování
  • dávat pokyny, rady a doporučení ve formálních situacích
  • porozumět výstražným, příkazovým a zákazovým značkám
  • popsat stav věcí a míst
  • požádat o pomoc nebo službu
  • rozkazovací způsob při vykání
  • sloveso estar + přídavné jméno
  • varzba al + neurčito
  • předložky para a por
  • předložky k vyjádření vzdálenosti
  • spojky pero a sino
  • slovní zásoba: fráze spojené s rezervováním ubytování, hoteloví služby a hotelový pokoj, výrazy spojené s přípravou cesty, přídavná jména popisující stav věcí a míst

  2. lekce:

  • pojmenovat některé obchody a zboží
  • mluvit o tom, co rádi nosíte
  • nakupování oblečení
  • popsat práci s webovou stránkou
  • popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit svůj názor na ně
  • neurčitá a záporná zájmena a příslovce (shrnutí)
  • předmět přímý a nepřímý
  • zájmena přímého a nepřímého předmětu
  • sloveso parecer
  • slovní zásoba: obchody a druhy zboží, oblečení a jeho popis, výrazy spojené s online nakupováním, číslovky 100 – 1 000 000

  3. lekce:

  • říct, co je dobré a špatné pro životní prostředí
  • říct, co děláte pro životní prostředí
  • vyjádřit svůj názor a souhlas/nesouhlas s názory druhých
  • vyjádřit, co děláte právě teď
  • pojmenovat a popsat některá zvířata
  • zeptat se někoho, jak se cítí, a popsat vlastní pocity a nálady
  • gerundium
  • estar v přítomném čase
  • předmět přímý a nepřímý
  • nepravidelná slovesa v přítomném čase
  • zájmena přímého a nepřímého předmětu
  • sloveso parecer
  • slovní zásoba: výrazy k popisu životního prostředí, domácí a divoká zvířata, přídavná jména vyjadřující pocity a nálady, spojkové výrazy
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.