Španělština Začátečníci 1

Informace o kurzu

Nikdy jste se španělštinu neučili a nyní zjišťujete, že vám chybí? Hledáte sympatické lektory, kteří s vámi budou mít trpělivost? Pak se vám bude líbit v našem kurzu pro úplné začátečníky. Sídlíme v centru Brna, takže z šaliny to budete mít kousek.

 • Časová dotace: 33 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Aventura 1
  – číslovky 0-10
  – některá mezinárodní slova
  – některé reálie španělsky mluvících zemí
  – pozdravit a rozloučit se
  – představit sebe i ostatní
  – zeptat se na jméno a národnost, odpovědět
  – říci, jakými mluvíte jazyky
  – poděkovat, omluvit se, zeptat se, když nerozumíte
  – slovní zásoba: pozdravy, některé evropské země, národnosti a jazyky
  – gramatika: osobní zájmena, sloveso //ser//, slovesa //llamarse// a //hablar// v jednotném čísle, zápor ve větě, tázací zájmena, národnosti a přídavná jména obyvatelská
  – pojmenovat věci ve třídě
  – říci, jaké jsou a jakou mají barvu
  – vyjádřit, co se kde nachází
  – říci, co děláte na hodinách španělštiny
  – vyjádřit, že něco děláte rádi nebo neradi
  – vyjádřit, proč se učíte španělsky
  – slovní zásoba: předměty ve třídě, přídavná jména pro popis předmětů, barvy, aktivity na hodinách španělštiny, podstatná jména související s prací s učebnicí
  – gramatika: určitý a neurčitý člen, rod a číslo podstatných jmen, přechylování a množné číslo podstatných jmen, neosobní slovesný tvar //hay//, časování pravidelných sloves v přítomném čase, //tener// a //ver//, tázací zájmena, vazba //para// + infinitiv
  – říci, co děláte o prázdninách
  – popsat svůj prázdninový den
  – popsat místo, kde trávíte prázdniny
  – porovnávat různá místa
  – říci, že je něco lepší nebo horší
  – vyjádřit, kde se nachází osoby, místa a věci
  – vyjádřit názor
  – slovní zásoba: prázdninové a volnočasové aktivity, části dne a každodenní činnosti, podstatná jména související s prázdninami a s dovolenou, místa v přírodě a ve městě, podstatná a přídavná jména pro popis míst
  – gramatika: nepravidelná slovera //estar//, //ir//, //hacer//, //decir//; slovesa se změnou kmenové samohlásky, zvratná zájmena, zvratná slovesa, použití sloves //ser-estar-hay//, předložky //de (del)//, //en//, //a (al)//; spojky //y//, //o//, //ni//, //pero//, //solo//, //por eso//; přídavná jména //buen(o)// a //mal(o)//; srovnávání
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klientyz předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo a Ticket a Edenred.