Španělština Začátečníci 2

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 22 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice: Aventura 1
  – říci, jaké jsou vaše zájmy a co se vám líbí
  – vyjádřit souhlas a nesouhlas se zálibami ostatních
  – říci, co se vám líbí na druhých
  – vyjádřit, že něco umíte nebo neumíte dělat
  – hovořit o tom, jaké filmy se vám líbí
  – slovesa gustar, encantar, interesar
  – zájm. předmětu nepřímého, zájm. s předložkou
  – vztažné zájmeno que
  – zápor ve větě, dvojí zápor
  – příslovce todo, mucho/muy, bastante, росо, unросо, nada (shrnutí)
  – slovní zásoba: záliby, zájmy, volný čas, druhy filmů, výrazy spojené s frekvencí
  – popsat svůj běžný den
  – říci, co budete dělat, a zeptat se na plány ostatních
  – zeptat se a říci, kolik je hodin
  – sjednat si schůzku, přijmout/odmítnout pozvání
  – zeptat se a říci, kdy a kde se koná určitá událost
  – zeptat se na cestu a popsat ji
  – popsat svůj rozvrh hodin
  – slovesná vazba ir a + inf.
  – tenerque + inf., poder + inf.
  – slovesa se změnou kmenové samohlásky (e -*i)
  – sloveso ser pro určení místa a doby konání
  – předložky s přísloveč. určením času
  – předložky se slovesem ir (shrnutí)
  – vazba ante s deldespués de + inf.
  – slovní zásoba: město, místa ve městě, dopravní prostředky, předložky pro určení místa a času, orientace ve městě, kulturní události, dny v týdnu, školní předměty
  – popsat věc, jejíž název neznáte
  – určit, kde se věci nacházejí a komu patří
  – popsat dům nebo byt a jeho části
  – popsat výhody a nevýhody místa bydliště
  – přivítat návštěvu a být zdvořilým hostem
  – říci, že je něco dovoleno nebo zakázáno
  – neurčitá zájm. algún, alguno, ningún, ninguno
  – zájme na předmětu přímého
  – použití sloves estar-hay (opakování)
  – přivlastňovací zájmena samostatná
  – neosobní vazby hay que, (no) sepuede, está prohibido + infinitiv
  – slovní zásoba: části domu/bytu, nábytek, příslovce a předložky pro určení polohy předmětu, předměty používané na cestách, fráze používané na návštěvě
  – vyprávět o svých stravovacích návycích
  – určit cenu a množství potravin
  – někomu něco poradit, přikázat a zakázat
  – nakoupit potraviny
  – objednat si v restauraci
  – popsat, z čeho se skládá pokrm
  – rozkazovací způsob – kladný a záporný rozkaz pro 2. osobu j. č.
  – ukazovací zájmeno ese
  – postavení zájmen ve větě (opakování)
  – věty zvolací
  – spojka si + sloveso v přít. čase
  – trpný rod a zvratné se
  – slovní zásoba: ovoce, zelenina, maso, ryby, sladkosti, nápoje, druhy obchodů s potravinami, množství a balení potravin, výrazy používané při nakupování, výrazy používané v restauraci
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.