Španělština Začátečníci 3

Informace o kurzu

 • Časová dotace: 30 vyučovacích hodin
 • Četnost: 1×90 min. týdně
 • Učebnice:  Aventura 1, lekce 9-10. Poté se přejde k navazující učebnici Aventura 2, lekce 1-2.- vyprávět o svých stravovacích návycích
  – určit cenu a množství potravin
  – někomu něco poradit, přikázat a zakázat
  – nakoupit potraviny
  – objednat si v restauraci
  – popsat, z čeho se skládá pokrm
  – rozkazovací způsob – kladný a záporný rozkaz pro 2. osobu j. č.
  – ukazovací zájmeno ese
  – postavení zájmen ve větě (opakování)
  – věty zvolací
  – spojka si + sloveso v přít. čase
  – trpný rod a zvratné se
  – slovní zásoba: ovoce, zelenina, maso, ryby, sladkosti, nápoje, druhy obchodů s potravinami, množství a balení potravin, výrazy používané při nakupování, výrazy používané v restauraci
  – vyjádřit, jak se vám líbilo to, co jste prožili
  – vyprávět o svých cestách
  – vyjádřit, kdy jste něco dělali naposledy
  – minulý čas jednoduchý pravidelných sloves
  – minulý čas jednoduchý nepravidelných sloves ser, ir, estar, hacer, tener
  – slovní zásoba: výrazy pro hodnocení zážitků, slovesa vyjadřující zážitky z cest, příslovečná určení času vztahující se do minulosti
  – popsat hotel, hotelové služby a pokoj
  – rezervovat si ubytování
  – dávat pokyny, rady a doporučení ve formálních situacích
  – porozumět výstražným, příkazovým a zákazovým značkám
  – popsat stav věcí a míst
  – požádat o pomoc nebo službu
  – rozkazovací způsob při vykání
  – sloveso estar + přídavné jméno
  – varzba al + neurčito
  – předložky para a por
  – předložky k vyjádření vzdálenosti
  – spojky pero a sino
  – slovní zásoba: fráze spojené s rezervováním ubytování, hoteloví služby a hotelový pokoj, výrazy spojené s přípravou cesty, přídavná jména popisující stav věcí a míst
  – mluvit o tom, co rádi nosíte
  – nakupování oblečení
  – popsat práci s webovou stránkou
  – popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit svůj názor na ně
  – neurčitá a záporná zájmena a příslovce (shrnutí)
  – předmět přímý a nepřímý
  – zájmena přímého a nepřímého předmětu
  – sloveso parecer
  – slovní zásoba: obchody a druhy zboží, oblečení a jeho popis, výrazy spojené s online nakupováním, číslovky 100 – 1 000 000
 • V kurzu vyučují čeští lektoři s odpovídajícím vzděláním a praxí.
 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
 • Minimální počet pro otevření kurzu jsou 4 studenti.
 • Na konci kurzu je možné absolvovat test, na jehož základě Vám vystavíme certifikát potvrzující Vaší výstupní úroveň.

Ukázková hodina zdarma! Kontaktujte nás na kurzy@mkm.cz.

Informace o platbě

Kurz je možné uhradit v hotovosti u nás v kanceláři nebo převodem na účet, kdy do poznámky napíšete své jméno a název kurzu.

Přijímáme poukázky Sodexo Smart pass, Sodexo Flexi pass, Sodexo Fokus pass, Sodexo dárkový, Ticket multi a platby přes programy Benefit plus a Benefity.

Výhodné slevové akce:

 • 10% sleva pro stávající klienty z předchozího semestru
 • 5% sleva pro studenty (nutno prokázat se platným průkazem ISIC)
 • 5% sleva pro pro klienty pobírající důchod a držitelé seniorpasu

Slevy nelze sčítat.

Uvedené slevy neplatí při platbě přes programy Benefit plus a Benefity nebo platbě poukázkami Sodexo, Ticket a Edenred.