Zkoušky Cambridge English

Zkoušky Cambridge English jsou mezinárodně uznávané certifikáty. A právě díky tomu jejich absolventům mohou zaručit odborné a hlavně objektivní hodnocení úrovně jejich angličtiny.  Získaný certifikát má pak celoživotní platnost a můžete jej uplatnit například při hledání zaměstnání. Hodit se vám mohou ale také při univerzitním studiu v České republice i v zahraničí, a to dokonce již při přijímacím řízení, anebo namísto povinného semestru angličtiny. Tento jazykový doklad, ale můžete také využít při žádosti o vízum.

Nejčastěji skládanými zkouškami z Cambridge angličtiny jsou dvě úrovně označované jako B2 a C1, na mysli máme FCE (First certificate in English) a CAE (Cambridge Advanced Certificate in English).

FCE

FCE zkouška je vhodná pro všechny, kteří umí používat ne jen mluvenou, ale také psanou formu angličtiny v každodenních situacích na trochu pokročilejší úrovni. Skvěle poslouží všem, kteří chtějí anglický jazyk používat během své práce nebo studia.

CAE

CAE je pak již zkouškou na vysoké kvalifikační úrovni pro uživatele, kteří mají pokročilé znalosti angličtiny. Tato úroveň je pak vyžadována zvláště na akademické půdě a některých pracovních pozicích.

Splnění Cambridge zkoušky z anglického jazyka vám otevře dveře k mnoha příležitostem u nás, ale především také v zahraničí. Prokazují vaši schopnost komunikovat efektivně v angličtině.

Obsah zkoušky

Zkoušky se skládají ze čtyř základních oddílů. Jedná se o čtení, kdy je třeba prokázat schopnost porozumět různým druhům textů v anglickém jazyce. Běžně jsou to například novinové články a informační brožury. Je třeba umět vyhledat v textu potřebné informace a pochopit jeho smysl. Druhým bodem je psaní. Je třeba sepsat slohovou práci na dané téma. Do třetice je to klasika – poslech. Kdy jde opět o to, porozumět samotnému textu, ale tentokrát v mluvené formě. Je třeba porozumět významu, ale také být schopný zachytit jednotlivé informace. Poslední částí je mluvení, která se zaměřuje na schopnost vyjádřit se v daném jazyce ústně.

Zkrátka a dobře, mezinárodně uznávaná jazyková zkouška se vždycky hodí. Stačí si jen vybrat svoji úroveň, pokud je to třeba, věnovat se přípravě, a pak můžete mít také svůj certifikát. Otevře se vám spousta nových dveří.