Skupinový, nebo individuální kurz?

Skupinový i individuální kurz mají své plusy i mínusy. Pokud zvolíte studium ve skupině, musíte se vždy podřídit danému rozvrhu, s ostatními účastníky kurzu a vyučujícím se shodnout na termínu lekce, případně se úplně podvolit stanoveným datům. Na druhé straně výuka v kolektivu je ten správný impuls pro studium jazyka, nabízí se vzájemná podpora a posouvání svých limitů. Váš jazyk potřebuje komunikovat a v menší skupině se komunikuje vždy lépe. Oproti tomu individuální kurz je vám šitý na míru. Vy sami můžete rozhodovat o obsahu výuky a navrhnete vlastní termíny pro studium. Lektor se v tomto případě přizpůsobí vám a bude vám také plně k dispozici. Individuální výuka je však i z těchto důvodů o něco dražší. Kterou variantu tedy zvolit, abyste se ve výuce jazyka opět posunuli o něco dál?

Skupinový kurz

Skupinové jazykové kurzy mají svá specifika. Oproti individuálním kurzům nabízí různorodost jazyka, objevíte zde více přízvuků a intonací. Nebudete se soustředit pouze na lektora, ale zaměříte se i na ostatní. Cizí jazyk je třeba nacítit všemi smysly. Schopnost dorozumět se je základním stavebním kamenem úspěchu ve výuce jazyků. Přesto právě komunikace představuje u studentů jazyka největší problém. Skupinový kurz je dynamický a má větší potenciál ve vás rozvinout komunikační dovednosti. Porozumíte jazykové různorodosti a daleko lépe obstojíte v běžné konverzaci.

Řád vnáší do života pořádek a klid na duši. Jestliže máte stanovený rozvrh hodin, je větší pravděpodobnost, že nezmeškáte. Motivace studovat pravidelně sebou přináší větší šanci na úspěch. Ve skupině si jistě najdete i nové přátele. Pokud spolu lidé tráví určitý čas, vždy si k sobě najdou cestu. Práce ve skupinách je snazší díky interakci, umožňuje výuku formou her a zábavných cvičení, při kterých si osvojíte základní jazykové dovednosti. Díky většímu počtu osob v kurzu, je skupinová výuka levnější. V přepočtu na lekci zaplatíte zlomek ceny oproti individuálnímu kurzu.

Individuální kurz

Jak už bylo řečeno, individuální jazykový kurz se plně přizpůsobí vám. Je vhodný pro studenty, kteří by se rádi v jazyce posunuli na další úroveň, rádi by vyřešili potíže s konkrétními jevy, případně je ideální pro úplné začátečníky, kteří si potřebují projít samostatně všemi jazykovými základy. U individuálního kurzu budete mít jistotu soukromí. Lidé, kteří neradi vystupují na veřejnosti, jsou plaší, anebo jen nechtějí komunikovat s více osobami, mají při individuálu šanci ztratit zábrany a bloky, které by je ve skupinovém kurzu brzdily.

Díky individuální výuce si sami rozhodnete o svém rozvrhu. Tento kurz je plně flexibilní a podřídí se vašemu vytížení. V jednotlivých lekcích budete středobodem pouze vy. S lektorem budete po celou dobu konverzovat, což daleko rychleji rozvíjí jazykovou vybavenost. V individuálním kurzu nehledíte na ostatní. Pokud se nedokáže naplnit kapacita u skupinového kurzu, kurz se neotevře. Tato nepříjemnost u individuální výuky odpadá.

Už tedy víte, jakou variantu zvolíte? Pomohli jsme vám? Přijďte se k nám podívat a sami se rozhodnete, který kurz je pro vás ten pravý.