MKM jazyková škola a překladatelská agentura

Přihláška do kurzu: EN pomaturitní – dopo – pouze náhradníci září 2024 - červen 2025

Informace o kurzu:

Úroveň: pomaturitní – dopo – pouze náhradníci
Termín: září 2024 - červen 2025
Den: po–pá
Čas: 9:00–12:15
Frekvence: denní
Cena: 32 990 Kč

  Kontaktní informace

  Prosím vyplňte povinně označená pole znakem *

  Jméno*:

  Příjmení*:

  Email*:

  Telefon*:

  Adresa*:

  Datum narození*:

  Poznámka

  Počet osob

  Vyplňte počet osob, které přihlašujete na termín a jejich jména.

  Počet osob*:

  Jméno a příjmení osoby:

  Zobrazit kurzovní řád studia

  Odeslání přihlášky stvrzuji, že s uvedenými podmínkami souhlasím a zavazuji se k jejich plnění. Zároveň tímto uděluji souhlas k zaslání sdělení a informací týkajících se služeb JŠ na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Jazyková škola se zavazuje k tomu, že neposkytne tento kontakt třetím osobám bez mého vědomí a souhlasu. Tento souhlas se zasíláním informací je možné kdykoli písemně zrušit