MKM jazyková škola a překladatelská agentura

Přihláška do kurzu: AJ Pomaturitní září 2023 - červen 2024

Informace o kurzu:

Úroveň: Pomaturitní
Termín: září 2023 - červen 2024
Den: Po-Pá
Čas: 12:30 - 15:45
Frekvence: denní
Cena: 28 999 Kč

  Kontaktní informace

  Prosím vyplňte povinně označená pole znakem *

  Jméno*:

  Příjmení*:

  Email*:

  Telefon*:

  Adresa*:

  Datum narození*:

  Poznámka

  Počet osob

  Vyplňte počet osob, které přihlašujete na termín a jejich jména.

  Počet osob*:

  Jméno a příjmení osoby:

  Zobrazit kurzovní řád studia

  Odeslání přihlášky stvrzuji, že s uvedenými podmínkami souhlasím a zavazuji se k jejich plnění. Zároveň tímto uděluji souhlas k zaslání sdělení a informací týkajících se služeb JŠ na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Jazyková škola se zavazuje k tomu, že neposkytne tento kontakt třetím osobám bez mého vědomí a souhlasu. Tento souhlas se zasíláním informací je možné kdykoli písemně zrušit