Elektronické soudní překlady

Od ledna 2021 platí v České republice nový Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ve znění zákona č. 166/2020 Sb., který nahradil poněkud již zastaralý zákon z roku 1967.

Daný zákon umožňuje, pokud budou splněny všechny formální náležitosti stanovené soudem, vyhotovit elektronický soudní překlad. Ten je zcela rovnocennou alternativou ke klasickému soudnímu překladu v tištěné (fyzické) podobě. Chcete vědět, kolik bude stát Váš překlad? Poptejte nás!

Zákon stanovuje formát elektronického soudního překladu, a to PDF/A. Daný el. formát lze konvertovat do tištěné podoby na každé pobočce Czech Pointu.

Obrovskou výhodou je, že Vám daný soudní elektronický překlad můžeme tedy poslat e-mailem, datovou schránkou či uložit na datový nosič.

Elektronický soudní překlad není opatřen kulatým razítkem, je podepsán kvalifikovaným el. podpisem soudního překladatele, doplněn certifikátem pro el. podpis a elektronickým časovým razítkem.

Maximální možná platnost časového razítka je v současnosti 5 let. Po uplynutí platnosti je možné si elektronický překlad nechat (i opakovaně) na pobočce Czech Pointu obnovit.

Překlad smí být opatřen pouze jedním elektronickým podpisem, proto u překladů, kdy je zdrojový text ve více jazycích, lze úkon provést pouze v případě, že soudní překladatel disponuje „razítky“ k jednotlivým jazykům. 

Máte dotaz? Kontaktujte nás!