Reklamační řád

Tento reklamační řád je určen pro klienty firemních, individuálních a veřejných kurzů firmy JUDr. Pavlína Megová, Jazyková škola, Překladatelská agentura MKM (dále jen „MKM“) a to v oblasti jazykové výuky. Řešení reklamace je dále stanoveno v souvislosti se smluvními podmínkami a kurzovními řády jednotlivých typů kurzů.

I. Rozsah reklamace/stížnosti a způsob řešení

  1. Forma výuky lektora

Reklamace/stížnost je řešena příslušným manažerem MKM, který osobně prověří oprávněnost důvodu pohovorem s lektorem, konzultací s metodikem MKM, hospitací v kurzu  nebo případnou konzultací s ostatními studenty.

V případně oprávněnosti důvodu zajistí příslušný manažer proškolení lektora nebo jeho výměnu.

Při opětovné reklamaci/stížnosti, ze stejného důvodu, má klient nárok na individuální kompenzaci, určenou manažerem MKM.

  1. Metodický obsah kurzu

Reklamace/stížnost je řešena příslušným manažerem MKM, který osobně prověří oprávněnost důvodu:

– konzultací s metodikem MKM a porovnáním osnov a obsahu učebnice, podle které je v daném kurzu a také v souvislosti s časovou dotací vyučováno

– porovnáním používaných výukových materiálů a sylabu kurzu z veřejně dostupnými informacemi pro náplň kurzu s obdobným či shodným obsahem

V případě oprávněnosti důvodu zajistí příslušný manažer úpravu metodického obsahu kurzu.

Při opětovné reklamaci/stížnosti, ze stejného důvodu, má klient nárok na individuální kompenzaci, určenou manažerem MKM.

  1. Organizace kurzu

Reklamace/stížnost je řešena příslušným manažerem MKM, který osobně prověří oprávněnost důvodu:

– porovnáním s kurzovním řádem příslušného kurzu

– porovnáním s veřejně dostupnými informacemi o jednotlivých kurzech na webových stránkách MKM /www.mkm.cz/

V případě oprávněnosti důvodu navrhne klientovi za daný kurz adekvátní náhradu.

Při opětovné reklamaci/stížnosti, ze stejného důvodu, má klient nárok na individuální kompenzaci, určenou manažerem MKM.

 

II.Podmínky reklamace

Reklamace/stížnost musí být klientem uplatněna vždy neprodleně po zjištění jejího předmětu a to vždy písemně poštou na adresu: JUDr. Pavlína Megová, Jazyková škola, Překladatelská agentura, MKM, Jakubská 1, Brno 602 00 nebo e-mailem na adresu js@mkm.cz. Písemná reklamace/stížnost musí mít vždy následující náležitosti: jméno a příjmení klienta, kontaktní údaje klienta, popis předmětu reklamace/stížnosti.

Bez výše uvedených údajů nebude reklamace/stížnost jako taková nadále posuzována.

 

III. Způsob a lhůty k vyřízení reklamace

MKM je povinna vyřídit reklamaci/stížnost do 30 dnů od jejího obdržení, pokud se s klientem nedohodne na jiné lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena výše uvedeným způsobem na adresu MKM.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 3. 2014 a je dostupný na adrese provozovny MKM, Jakubská 1, Brno 602 00 a na webových stránkách MKM /www.mkm.cz/