Pomaturitní studium

Denní pomaturitní studium

2016/2017

anglického, španělského a německého jazyka

Cena kurzu: 23.499,-Kč

 

SLEVA 15% při uhrazení kurzovného do konce května 2016 nebo na Den otevřených dveří 15.6.2016!!!

 

SLEVA 10% při uhrazení kurzovného do konce června 2016 nebo na druhý Den otevřených dveří 20.7.2016!!!

 

- 20 vyučovacích hodin týdně, 4 vyučovací hodiny denně, 

- příprava k mezinárodním jazykovým zkouškám (KET, PET, FCE, CAE, D.E.L.E., ZD), 

- kvalifikovaní čeští i zahraniční lektoři s bohatými zkušenostmi, 

- možnost studia dalších 9 jazyků ve večerních kurzech s 50% slevou, 

- na základě vstupního testu a pohovoru rozřazení do tříd dle pokročilosti, 

- učebny přímo v centru Brna na ulici Jakubská 1,

- možnost zapůjčení nebo zakoupení učebnic v kanceláři MKM, 

- naše škola je zařazena do příslušné vyhlášky MŠMT. Letošní maturanti mají i nadále statut studenta. 

 

Organizace pomaturitního studia v jazykové škole MKM

Kontaktní osoba JŠ se s Vámi domluví na termínu rozřazovacího testu. Ten se skládá z ústní a písemné části (písemný test probíhá on-line - na Váš e-mail Vám budou zaslány přihlašovací údaje a Vy jen test vyplníte; ústní pohovor probíhá prezenčně v budově naší jazykové školy formou krátkého rozhovoru s metodikem).

Testy musí absolvovat každý zájemce o studium, pokud není úplný začátečník. Na základě výsledků z obou částí budete zařazeni do skupinky odpovídající Vaší úrovni.

Výuka denního pomaturitního studia probíhá v období od září 2016 do června 2017 s dotací 20 vyučovacích hodin týdně, tj. cca 750 vyučovacích hodin za školní rok. Výuka probíhá od pondělí do pátku od 9:00 do 12:15, s přestávkou od 10:30 do 10:45.

Skupiny našich pomaturitních kurzů mají maximálně 15 studentů a jsou vyučovány kvalifikovanými českými i zahraničními lektory v učebnách v centru Brna, jen pár kroků od ulice Česká. Všechny učebny, ve kterých je pomaturitní studium vyučováno, jsou klimatizovány a je zde k dispozici wi-fi připojení.

Průběh studia

 • studenti jsou rozdělení do tříd dle pokročilosti 
 • každá třída má svého třídního lektora, který má na starosti administrativu, kontakt s kanceláří a odpovědnost za přípravu učebních plánů na každý týden 
 • dále vyučují každý kurz další cca 3 čeští lektoři a rodilý mluvčí – dle pevného rozvrhu
 • dle šikovnosti skupiny probereme 1 – 2 úrovně obecného jazyka (učebnice English File / Gente / Tangram)
 • ve 2. pololetí je výuka již zaměřena na přípravu ke konkrétní zkoušce (Aj: KET, PET, FCE; Špj: D.E.L.E.; Nj: GD, ZD), lektoři studentům připravují simulovanou zkoušku Cambridge
 • příprava k jazykovým zkouškám: specializované učebnice, zkušební testy včetně poslechů
 • pokrok o dvě jazykové úrovně za rok studia 

Výhody studentů

 • jsme zařazeni do příslušné vyhlášky MŠMT ČR, která letošním maturantům zaručuje i nadále statut studenta a s ním související výhody
 • možnost zapůjčení i zakoupení učebnic v kanceláři za zvýhodněné ceny 
 • možnost kombinace s dalšími 9 jazyky v odpoledních a večerních kurzech se slevou 50 % 
 • sleva 10 % pro naše studenty na veškeré odpolední a večerní kurzy v následujícím roce 
 • možnost platit kurzovné na splátky a to bez navýšení ceny 

 

Cena pomaturitního kurzu pro školní rok 2016/2017 je v naší jazykové škole 23.499 Kč.

K této ceně se již nepřipočítává DPH.

Kurzovné je splatné i ve více splátkách, podle splátkového kalendáře, který si sami sestavíte, a to bez navýšení ceny!