Didaktický test ČJ

Maturita se blíží a potřebujete procvičit didaktické testy z češtiny? MKM nově tuto možnost nabízí. Prezenčně i Online.

Počet studentů:  3 ( kurz se spustí jen v případě tohoto počtu studentů)

Termín:  ( čas a den bude ještě upřesněn dle domluvy studentů )

Četnost: 2x45min – 8lekcí

Cena: 2499Kč

V didaktickém testu se vyskytují různorodé typy cvičení, které jsou zaměřeny zejména na čtení úryvků textů a jejich porozumění. Můžete tedy očekávat následující typy cvičení:

 • najít chyby, ať už gramatické chyby, významové nebo např. stylistické
 • hledat a najít informace v úryvcích textů
 • najít synonyma nebo antonyma, kontrast nebo soulad mezi slovy, tvrzeními nebo jinými částmi textů
 • najít slova, která jsou, nebo nejsou v souladu se spisovnou češtinou
 • např. vybrat nejvhodnější název pro úryvek básně
 • přečíst a zařadit úryvek textu do správného časového období
 • správně charakterizovat slovní druhy, větné členy nebo souvětí
 • orientovat se v tabulkách, grafech nebo diagramech
 • uspořádat odstavce a vytvořit tak souvislý text
 • do textu vhodně zařadit slovo nebo větu
 • správně identifikovat charakter textu nebo určit jeho účel

Abyste dosáhli co nejvíce bodů v didaktickém testu, je důležité neustálé procvičování a rozbor chyb, kterých se v testu dopustíte.

Je možná také individuální výuka – 490Kč/60 min. V případě zájmu prosím napište na kurzy@mkm.cz nebo js@mkm.cz