Angličtina pro právníky

Specializovaný kurz pro právníky, právní koncipienty a advokáty zaměřený na rozvoj všech základních jazykových dovedností (gramatika, konverzace – zaměřená na formální, kultivovaný a profesionální výstup, schopnost vyjadřovat se v psaném projevu). Kurz zprostředkuje jeho účastníkům terminologii konkrétních právních odvětví a předá základní informace k osvojení právnické praxe v anglicky mluvícím prostředí.
Výuka je zaměřena především na praktické poznatky z oblasti práva, které jsou nutné v každodenní právní praxi. Naučí vás interpretovat právní dokumenty v cizím jazyce, psát smlouvy, dopisy, emaily a oficiální vyjádření, a rovněž komunikovat a argumentovat při vyjednávání.

Obsah kurzu:

• Prameny evropského a anglo-amerického práva
• Právo veřejné a soukromé
• Ústavní právo
• Právo duševního vlastnictví
• Závazkové právo
• Pracovní právo
• Fůze a akvizice

Průběh výuky:

Kurz je vyučován českým lektorem.
Na kurzu jsou využívány učebnice Introduction to International Legal English a International Legal English od nakladatelství Cambridge.
Kromě klasických metod se při výuce využívají i interaktivní formy. Díky moderním technologiím, multimédiím a prezentacím se hodiny stávají pro studenty atraktivní, zábavné a látka se jim lépe dostane „pod kůži“. Součástí hodin jsou také způsoby výuky, které studenty aktivně zapojují a vyžadují jejich soustředěnost. Studenti dostávají krátké domácí práce, které jim pomáhají si nově naučené učivo ještě více osvojit.
V případě zájmu bude kurz následující semestry navazovat a směřovat k přípravě na mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge International Certificate in Legal English (ILEC).
Student by měl mít při vstupu do kurzu znalosti anglického jazyka na úrovni B2 – C1.

Individuální výuka

Nyní i online! Pro cenovou kalkulaci prosím pište na kurzy@mkm.cz nebo js@mkm.cz.

Název Intenzita Termín Den Čas Cena Přihláška