Obchodní němčina

Kurz je určen pro všechny, kteří pracují, nebo chtějí pracovat v mezinárodních firmách, pro manažery i administrativní pracovníky, ale také pro studenty ekonomických škol.
V kurzu si student osvojí danou terminologii a procvičí si jazyk užívaný v obchodní sféře. Kurz je celkově zaměřen především na konverzaci, zvládnutí komunikace s klientem, či obchodním partnerem, osvojení si dovednosti profesionálně vystupovat, ale je zde věnován čas i psanému slovu, především rozdílům mezi formálním a neformálním způsobem psaní.
Výuka je zaměřena především na praktické poznatky z oblasti obchodu, které jsou nutné v každodenní praxi.

Obsah kurzu:

• Komunikace s klientem – přijmutí a vydání zakázky
• Vyjednávání, argumentace, schopnost řešení problémů a nečekaných situací při obchodním jednání
• Telefonický rozhovor
• Písemná komunikace
• Fakturace, platba hotově
• Reporty
• Služební cesty
• Kariéra
• Nejčastěji používané výrazy – objasnění a procvičení

Průběh výuky:

Kurz je vyučován českým lektorem. Na kurzu jsou využívány učebnice Tangram aktuell od nakladatelství Hueber.
Kromě klasických metod se při výuce využívají i interaktivní formy. Díky moderním technologiím, multimédiím a prezentacím se hodiny stávají pro studenty atraktivní, zábavné a látka se jim lépe dostane „pod kůži“. Součástí hodin jsou také způsoby výuky, které studenty aktivně zapojují a vyžadují jejich soustředěnost. Studenti dostávají krátké domácí práce, které jim pomáhají si nově naučené učivo ještě více osvojit.
Student by měl mít při vstupu do kurzu znalosti německého jazyka na úrovni A2 – B1.

Intenzita kurzu: 1 x 2 vyuč. hodiny (celkem 34 vyuč.hodin)

Velikost skupiny: 3-6 studentů

Individuální výuka

Nyní i online! Pro cenovou kalkulaci prosím pište na kurzy@mkm.cz nebo js@mkm.cz.

Název Intenzita Termín Den Čas Cena Přihláška