Němčina pro cestovní ruch

Kurz Němčiny pro cestovní ruch je zaměřen především na oblast hotelnictví a pohostinství. Díky návštěvám zahraničních turistů je v oblasti cestovního ruchu více než kde jinde potřebná znalost cizích jazyků. Ať už na pracovní pozici jako číšník, kuchař, nebo jako recepční, či personál hotelu, vám znalost jazyka zaručí konkurenční výhodu nad ostatními.

Obsah kurzu:

• První dojem u klienta
• Obsluha klienta
• Hotelové služby a zařízení
• Stravovací služby
• Rezervace a platba
• Cestování a doprava
• Řešení stížností
• Prohloubení slovní zásoby a procvičení komunikačních dovedností

Průběh výuky:

Kurz je vyučován českým lektorem.
Na kurzu jsou využívány interní materiály.
Kromě klasických metod se při výuce využívají i interaktivní formy. Díky moderním technologiím, multimédiím a prezentacím se hodiny stávají pro studenty atraktivní, zábavné a látka se jim lépe dostane „pod kůži“. Součástí hodin jsou také způsoby výuky, které studenty aktivně zapojují a vyžadují jejich soustředěnost. Studenti dostávají krátké domácí práce, které jim pomáhají si nově naučené učivo ještě více osvojit.
Individuální výuka

Nyní i online! Pro cenovou kalkulaci prosím pište na kurzy@mkm.cz nebo js@mkm.cz.

Název Intenzita Termín Den Čas Cena Přihláška