Obchodní angličtina 2

Navazující kurz na kurz Obchodní Aj 1. Kurz je určen pro všechny, kteří pracují, nebo chtějí pracovat v mezinárodních firmách, pro manažery i administrativní pracovníky, ale také pro studenty ekonomických škol.

V kurzu si student osvojí danou terminologii a procvičí si jazyk užívaný v obchodní sféře. Kurz je celkově zaměřen především na konverzaci, zvládnutí komunikace s klientem, či obchodním partnerem, osvojení si dovednosti profesionálně vystupovat, ale je zde věnován čas i psanému slovu, především rozdílům mezi formálním a neformálním způsobem psaní.
Výuka je zaměřena především na praktické poznatky z oblasti obchodu, které jsou nutné v každodenní praxi.

Obsah kurzu:

• Komunikace s klientem – přijmutí a vydání zakázky
• Vyjednávání, argumentace, schopnost řešení problémů a nečekaných situací při obchodním jednání
• Telefonický rozhovor
• Písemná komunikace
• Fakturace, platba hotově
• Reporty
• Služební cesty
• Kariéra
• Nejčastěji používané výrazy – objasnění a procvičení

Průběh výuky:

Kurz vyučuje zahraniční lektor. Výuka probíhá podle učebnice Business Focus Pre-Intermediate, lekce 6-10.

V kurzu se naučíte:

– ordering and delivering
– discussing plans and making promises, predicting (//will// and //going to//)
– giving bad news and saying sorry
– conversations about everyday work situations
– the paperless office
– company structure
– question types
– presenting information
– a short presentation
– teleworking
– eating out
– 1st and 2nd conditional
– restaurant language, likes and dislikes
– planning a social programme
– writing an invitation
– entertaining clients
– advertising and promotions
– modals of obligation and permission
– managing discussions, describing trends
– a meeting about advertising strategy
– writing the minutes of a meeting
– different types of meeting
– project and time management
– the passive
– managing your workload
– saying goodbye
– allocating tasks
– writing a thank-you letter
– work-life balance

Kromě klasických metod se při výuce využívají i interaktivní formy. Díky moderním technologiím, multimédiím a prezentacím se hodiny stávají pro studenty atraktivní, zábavné a látka se jim lépe dostane „pod kůži“. Součástí hodin jsou také způsoby výuky, které studenty aktivně zapojují a vyžadují jejich soustředěnost. Studenti dostávají krátké domácí práce, které jim pomáhají si nově naučené učivo ještě více osvojit.
V případě zájmu bude kurz následující semestry navazovat a směřovat k přípravě na mezinárodně uznávanou zkoušku Cambridge Business English Certificate (BEC).
Student by měl mít při vstupu do kurzu znalosti anglického jazyka na úrovni B1.

Intenzita kurzu: 1 x 2 vyuč. hodiny (celkem 30 vyuč. hodin)

Velikost skupiny: 3-6 studentů

Individuální výuka

Nyní i online! Pro cenovou kalkulaci prosím pište na kurzy@mkm.cz nebo js@mkm.cz.

 

 

Název Intenzita Termín Den Čas Cena Přihláška